För att C4-gymnasterna ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.